De inhoud van deze webpagina’s is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle informatie is gecontroleerd op juistheid en volledigheid, kan deze toch af en toe fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Daarom, wat de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie betreft, aanvaardt Moerman nv. geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade opgelopen door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie gepubliceerd op haar website. Moerman nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele online-aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, de publicatie tijdelijk op te schorten of definitief stop te zetten.