Door middel van de implementatie van een milieubeheersysteem engageren we ons om het milieu te beschermen en de milieu-impact te voorkomen. Moerman streeft ernaar te blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

Volgende kernwaarden worden geïntegreerd binnen het milieubeheersysteem dat is geïmplementeerd, wordt onderhouden en continue verbetering nastreeft:

 • De verbintenis om het milieubeheersysteem continu te verbeteren door het vaststellen, evalueren en continue beoordelen van milieudoelstellingen;
 • Het verbeteren van de milieuprestaties door aandacht te besteden aan het respecteren van de geluidsnormen, het verbruik van verbruiksgoederen, reductie van energieverbruik en de zorgvuldige scheiding en afvoer van gevaarlijke en overige bedrijfsafvalstoffen.

 
We zijn een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en ESG-principes (Environment, Social en Governance). Wij geloven sterk in de kracht van ESG om een betere, meer rechtvaardige toekomst voor al onze belanghebbenden vorm te ondersteunen.

Onze benadering van ESG

De benadering van ESG door ons bedrijf is diep geworteld in onze bedrijfspraktijken en besluitvormingsprocessen. We houden ons aan internationale kaders en normen om ervoor te zorgen dat onze inzet standvastig en effectief blijft.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)

We stemmen onze activiteiten af op specifieke Sustainable Development Goals, die elk zorgvuldig zijn gekozen vanwege hun relevantie voor ons bedrijf. We streven ernaar om een zinvolle bijdrage te leveren aan elk van deze doelstellingen en een positieve impact te mogen creëren op deze wereld.

Betaalbare en duurzame energie

 • Moerman zet zich in voor het gebruik van groene, betaalbare en hernieuwbare energie.
 • In augustus 2023 werden zonnepanelen geplaatst op het gehele oppervlak van het nieuwe gebouw en delen van bestaande gebouwen.
 • Ongeveer 60% van deze opgewekte energie zal worden gebruikt in het productieproces.
 • Ongeveer 35% van onze totale energiebehoefte zal worden geleverd door natuurlijke hulpbronnen.
 • De voornaamste gebouwen zijn uitgerust met LED-verlichting, wat resulteert in een aanzienlijke elektriciteitsbesparing.
 • Voor de elektriciteit die het bedrijf nog op de markt moet kopen, gebruikt Moerman alleen groene energie (bevestigd door oorsprong certificaten

Waardig werk en economische groei

 • De bedrijfsdivisies van Moerman (Floor en Window) streven naar duurzame groei van de bedrijfsuitvoeringen.
 • Belangrijke drijfveren voor deze groei zijn het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, voortdurende investeringen in het verbeteren van ultramoderne productiefaciliteiten en productassortimentinnovatie.
 • Moerman streeft ernaar het gebruik van grondstoffen te optimaliseren en waar mogelijk gerecycleerde materialen te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten.
 • Deze inzet voor efficiënt gebruik van middelen en recyclage is ook van toepassing op de verpakking van producten.

Industrie, innovatie en infrastructuur

 • De industriële infrastructuur van Moerman is aangepast en gemoderniseerd voor duurzaamheid.
 • Moerman heeft een eigen galvanisatie-installatie, die de beste beschikbare oppervlaktebehandelingstechnieken implementeert (volgens de Europese wetgeving).
 • Deze maatregelen hebben het watergebruik en de lozing van gebruikt water aanzienlijk verminderd.
 • Moerman heeft een eigen waterzuiveringsstation en loost zeer gezuiverd water in de riool.
 • In augustis 2023 is de infrastructuur uitgerust met hernieuwbare zonne-energie.
 • Moerman legt een sterke nadruk op veiligheid, preventie en welzijn om een veilige en gezonde werkplek voor alle werknemers te creëren

Verantwoorde consumptie en productie

 • Moerman streeft naar een maximale vermindering van afvalproductie.
 • Er zijn verschillende investeringen gedaan waarbij afval niet kon worden vermeden, met name bij de belangrijkste afvalstromen.
 • Afval van verschillende rubberkwaliteiten wordt ingezameld en omgezet voor hergebruik in isolatieproducten voor gebouwen.
 • Moerman onderzoekt alternatieve secondlifescenario’s voor rubberafval in samenwerking met de Universiteit van Kortrijk (Howest).
 • Metaalschroot wordt verzameld en verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf voor milieuvriendelijke recyclage in de metaalindustrie.
 • Verpakkingsafval op basis van karton wordt ingezameld voor recyclage.
 • Moerman gebruikt uitsluitend REACH-conforme chemicaliën en producten in zijn productieproces.

Terwijl we naar de toekomst kijken, blijft onze toewijding aan ESG onwrikbaar. We verwelkomen en stimuleren betrokkenheid van belanghebbenden en feedback over onze ESG-initiatieven.